Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ออกรอบให้มั่นใจ ทั้งในสนามซ้อมและสนามจริง นักกอล์ฟตัวจริงต้องมี “ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ”

peenong
(@peenong)
Noble Member Registered

 golf

กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการเล่นได้  ดังนั้นผู้ที่เล่นกีฬากอล์ฟจึงควรมีประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ  ซึ่งโดยปกติ         การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ จะให้ความคุ้มครอง  4 ด้าน  คือ

1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก โดยให้ความคุ้มครองทั้งร่างกายและทรัพย์สิน ในขณะ

ฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลใดก็ตาม ที่ไม่ใช่บุคคล

ที่ร่วมอาศัยอย่างถาวรหรือพำนักอยู่กับผู้เอาประกันภัยภายในครัวเรือนเดียวกัน

  • ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลใดก็ตาม

 ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

2.ความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกัน ในกรณีได้รับบาดเจ็บโดยไม่เจตนาจากสาเหตุภายนอกที่ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในขณะกำลังฝึกซ้อม หรือเล่นกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟสาธารณะ ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ  สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึงการสูญเสียการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของอวัยวะในร่างกายโดยสิ้นเชิงและอย่างถาวร การสูญเสียสายตา หมายถึงตาบอดโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางใดที่จะรักษาให้หายได้อย่างถาวร บริษัท ฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อกำหนดให้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งที่มี มูลค่าสูงสุดเท่านั้น  รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุในแต่ละครั้งด้วย

3.ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ไม้กอล์ฟ, ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ) ที่เกิดสูญหาย เสียหายโดยไม่เจตนา หรือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในระหว่างการฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟสาธารณะ หรือขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักอาศัยและสนามกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว  ทั้งนี้จะไม่รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการสูญหายหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการเล่น การซ้อม หรือการฝึกหัดตีกอล์ฟ

4.รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน หากผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “โฮล-อิน-วัน”  ได้  จะมีสิทธิได้รับรางวัลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันและหลังจากที่ได้ชำระเงินรางวัลให้แล้ว จะไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติมให้อีกตลอดช่วงระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือของกรมธรรม์

ทั้งนี้บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยนักกอล์ฟอาชีพ หรือจำกัดอายุผู้เอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองเฉพาะภายในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทยเท่านั้น  อีกทั้งกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความรับผิด ซึ่งเกิดจาก สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล การนัดหยุดงาน ค่ะ

#ประกันกอล์ฟ aia
#ประกันกอล์ฟ กรุงเทพประกันภัย
#ประกันกอล์ฟ โตเกียวมารีน
#ประกันกอล์ฟ เปรียบเทียบ
#ประกันกอล์ฟ อาคเนย์
#ประกันกอล์ฟ pantip
#ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟคุ้มครองอะไรบ้าง
#ประกันกอล์ฟ ออนไลน์

Quote
Topic starter Posted : 27/10/2021 10:24 am
Share: