เชียงใหม่ปลื้มสงกรานต์ ศก.การท่องเที่ยวคึกคัก นทท.ทั้งไทย-เทศเข้าพื้นที่ทำเงินสะพัดกว่า 549 ล้านบาท

News

เชียงใหม่ – เชียงใหม่เผยสรุปภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสงกรานต์ประจำปี 65 หลังผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 พบตลอดช่วงเทศกาล 13-17 เม.ย. 65 มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าพื้นที่กว่า 6.1 หมื่นคน อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ย 32.99% ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 549 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคนไทย 452 ล้านบาท

วันนี้ (19 เม.ย. 65) นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 ว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในระดับหนึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ส่งผลให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นพอสมควร

ทั้งนี้ พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 61,287 คน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 549.54 ล้านบาท นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 3,496 บาทต่อวัน ส่วนอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 32.99 จากจำนวนที่พักทั้งหมดกว่า 36,000 ห้อง และมีการพักค้างเฉลี่ย 2 คืน ทั้งนี้ พบว่ารายได้ของผู้ที่มาใช้จ่ายในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 452 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจระดับพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะ SMEs ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการค้าขายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับภาคการเกษตร ได้พยายามส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชระดับพรีเมียม คัดผลผลิตที่มีความปลอดภัย เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะดำเนินการควบคู่กับมาตรการควบคุมโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com