ปตท.จับมือ Foxconn ตั้ง “ฮอริษอน พลัส” ลั่นผลิตรถอีวีได้ไตรมาส 1/67

News

ปตท.จัดตั้งบริษัท “ฮอริษอน พลัส” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน “Foxconn” ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,200 ล้านบาทเพื่อรุกธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ลั่นครึ่งแรกปีนี้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) และไตรมาส 1/67 ผลิตเชิงพาณิชย์ได้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอรุณ พลัส จำกัด (“ARUN PLUS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทลี่ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จำกัด (“Lin Yin”) (บริษัทย่อยที่บริษัทหงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด (“Foxconn”) ถือหุ้นทั้งหมด) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

 

ARUN PLUS ได้จัดตั้งบริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (“Horizon Plus”) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,220 ล้านบาท โดย ArunPlus และ LinYin ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ ทั้งนี้ Horizon Plus คาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 และเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1ปี 2567

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business