หญิงไทยเสียชีวิตรายที่ 6 ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ตรวจพบปอดอักเสบรุนแรง

นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในไทยประจำวันที่ 28 มี.ค. 2563 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อ 109 ราย เสียชีวิต 1 ราย (เป็นรายที่ 6) อาการหนัก 17 ราย ยอดรวมสะสม 1,245 ราย โดยผู้ป่วยวันนี้จำแนกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มแรก 39 ราย แบ่งเป็น ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ คือจากสนามมวย 10 ราย เป็นผู้อยู่ใน กทม. ทั้งหมด และจากสถานบันเทิง 8 ราย จากพื้นที่ กทม. และศรีสะเกษ ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 21 ราย
กลุ่มสอง ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เดินทางจากต่างประเทศ เป็นคนไทย 6 ราย กลับมาจากสหรัฐอเมริกา, อินเดีย, ฝรั่งเศส, เยอรมนี และญี่ปุ่น ส่วนต่างชาติ 2 ราย ยูเครนและโปรตุเกส ส่วนผู้ที่ทำงานและอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 7 ราย ประกอบด้วยอาชีพนวดสปา ขายบริการ พนักงานต้อนรับในโรงแรม ร้านอาหาร เชฟ รวมถึงเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย รวมบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 11 ราย
กลุ่มสาม จำนวน 53 ราย ผลห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19 อยู่รอสอบสวนโรคและประวัติว่าเชื่อมโยงกับใคร ติดเชื้อได้อย่างไร โดยทั้ง 53 ราย กระจายอยู่ในจังหวัดเชียงราย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร มุกดาหาร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ กทม.
ทั้งนี้ ผู้ป่วยอาการหนัก 17 ราย ในจำนวนนี้ 5 ราย รักษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด โดยผู้ป่วยครึ่งหนึ่งอายุเกิน 60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ในจำนวนนี้มี 1 ราย ใช่เครื่องเอคโม หรือเครื่องที่ช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ส่วนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็มีอายุเกิน 70 ปี 2 ราย

ขณะที่ผู้เสียชีวิตรายที่ 6 เป็นผู้หญิงชาว กทม. อายุ 55 ปี เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี ไขมันในเลือดสูง เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันที่ 23 มี.ค. 2563 ด้วยอาการหอบเหนื่อย ตรวจพบปอดอักเสบรุนแรง ต่อมาใช้เครื่องช่วยหายใจ กระทั่งเสียชีวิตช่วงบ่ายวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา.