ผู้ว่าฯ กทม. เล็งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด-19 เพิ่ม เสนอจัดระเบียบเดลิเวอรี่ เว้นระยะห่าง 1 เมตร

ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งที่ประชุมมีการหารือในประเด็นการปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม อาทิ สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สถานที่ที่มีการแสดง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม สถานบริการจัดงานแต่งงาน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ที่อยู่ในชุมชนและเอกชน ศาสนสถาน การประกอบศาสนกิจบางส่วน แต่ต้องมีระยะห่าง Social Distancing สถานีขนส่งหรือโดยสาร (เฉพาะส่วนหรือทั้งหมด)

การส่งอาหารเดลิเวอรี่ เสนอให้มีการจัดระเบียบการส่งอาหาร โดยให้รับผ่านโต๊ะ มีระยะห่าง 1 เมตร ร้านดอกไม้สดในปากคลองตลาด ยังคงเปิดขายได้ พิจารณางดทำงานตามสถานที่ Working Space พิจารณาให้สถาบันธนาคาร ธุรกิจประกันภัย หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจ ไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โรงอาหารของโรงพยาบาลเปิดให้บริการได้ แต่ต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของโรงอาหารของโรงพยาบาลสามารถเปิดขายได้แต่ต้องซื้อกลับเท่านั้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการให้บริการสำนักงานเขต สำนักงานทะเบียน สามารถแจ้งเกิด-ตายได้ตามปกติ และขยายเวลาการทำบัตรประชาชน กรณีบัตรประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหาย ปกติต้องทำภายในเวลา 60 วัน เป็น 120 วัน ลดการทำงานวันเสาร์

ต่อมาเวลา 11.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน เปิดเผยว่า วันนี้ (27 มี.ค.) ได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมาประชุม เพื่อหารือและพิจารณาแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ มีการหารือกรณีมีการร้องเรียนในส่วนของคลินิกเสริมความงามว่า ทำไมเปิดไม่ได้ โรงอาหารภายในโรงพยาบาลควรมีส่วนที่สามารถอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารได้ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายมาพบแพทย์และไม่มีที่นั่งรับประทานอาหาร จึงควรกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กทม.จะนำข้อสรุปจากที่ประชุมรายงาน ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ที่จะมีการแถลงข่าวถึงสถานการณ์ และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการ.