คาดการณ์เลวร้ายสุด หากกลับมาระบาดซ้ำ อาจเจอผู้ป่วยถึง 2,000 คนต่อวัน

โฆษก ศบค. เผยคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรค 3 เดือนต่อจากนี้ กรณีเลวร้ายสุด หากกลับมาระบาดซ้ำ อาจเจอคนป่วยถึง 500-2,000 ต่อวัน

วันที่ 27 เม.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. เป็นการรายงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุขในที่ประชุม ศบค. วันนี้ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

1. สถานการณ์ควบคุมได้เต็มที่

โดยที่ยังต้องคงมาตรการ ห้ามการเดินทางเข้าประเทศ จำกัดการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ และคงมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ อาจจะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ได้ประมาณ 15-30 รายต่อวัน ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย, จากการค้นหาเพิ่มเติม และการค้นหาเชิงรุกในชุมชน

2. สถานการณ์ควบคุมได้มีความเสี่ยงต่ำ การระบาดอยู่ในวงจำกัด ระบบสาธารณสุขรองรับได้

มาตรการคือ ชะลอการเข้าประเทศโดยมี State Quarantine และ Local Quarantine เปิดให้ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำดำเนินกิจการได้ อาจพบผู้ป่วยราว 40-70 รายต่อวัน ทั้งจากกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่, ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และคนเดินทางเข้าประเทศ

3. สถานการณ์ควบคุมได้ยาก มีการระบาดซ้ำคล้ายช่วงเหตุการณ์ระบาดจากสนามมวย สถานบันเทิง

กรณีมีการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมาก ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยไม่มีการกักกันติดตาม อาจจะทำให้พบผู้ป่วย 500-2,000 รายต่อวัน ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. และระบบสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ การพยากรณ์คนไข้ระหว่าง พ.ค. – ก.ค. จะอยู่ที่ 46,596 ราย กรณีความเสี่ยงต่ำ 4,661 ราย และกรณีการดำเนินมาตรการเข้มข้นเช่นที่ผ่านมา พยากรณ์ผู้ป่วยจะอยู่ที่ 1,189 ราย.