ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมต้านโควิด-19 ลงพื้นที่ตลาดสด สร้างการรับรู้แก่ประชาชน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตลาดสดทุ่งนาทองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ และทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โควิด -19

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทีมโควิดในพื้นที่ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดและการป้องกันตนเอง โดยย้ำแนวทางและมาตรการสำคัญของจังหวัด ที่ต้องให้ปิดการให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สิ่งสำคัญในเวลานี้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ความรักความสามัคคี เพื่อให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้