ครั้งแรกในไทย หมอ พยาบาล 4 ราย ติดโควิด-19 รับเชื้อจากผู้ป่วย ปิดประวัติเสี่ยง

จากกรณี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 24 มี.ค. 2563 มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 3 ราย (รวมเสียชีวิต 4 ราย) เป็น ชายไทยอายุ 70 ปี ป่วยวัณโรค, ชาย 79 ปี เกี่ยวข้องกับสนามมวย มีโรคประจำตัวหลายโรค อีกราย เป็นชายอายุ 45 ปี มีภาวะโรคเบาหวานและโรคอ้วน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 106 ราย ผู้ป่วยสะสมเพิ่ม 827 ราย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 106 ราย พบว่าในจำนวนนี้มี 4 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน จ.ภูเก็ต, ยะลา, บุรีรัมย์ และนครปฐม เนื่องจากผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยงมาก่อน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ปกป้องตัวเอง ติดเชื้อไปด้วย ทำให้ต้องแอดมิทในโรงพยาบาล